Očný tréning - najlepšie cvičenia na zlepšenie zraku

Problémy so zrakom sa dnes týkajú veľkého počtu ľudí. Existuje veľké množstvo techník, ktoré môžu zlepšiť videnie. Niektoré z nich sú rýchle, iné pomalé. Jednou z pomalých, ale účinných, cenovo dostupných a bezpečných metód sú očné cvičenia na zlepšenie videnia. Existuje veľké množstvo nápravných techník, ktoré sú určené pre ľudí s úplne zdravými očami a pre tých, ktorí majú určité problémy. Zoberme si niektoré účinné techniky..

Cvičenie zdravia očí Universal

Komplex uvedený nižšie je vynikajúci pre tých, ktorí často vystavujú svoje orgány videnia zvýšenému stresu, ako aj pre deti, ktoré sú krátkozraké alebo náchylné k nemu. Vykonávanie cvičení sa odporúča každý deň..

Za univerzálne cvičenia očí sa považujú:

 • Mžoural. Posaďte sa na stoličku a zavrite oči na päť sekúnd, potom súčasne otvorte viečka. Opakujte 7-8 krát. Toto cvičenie pomáha posilňovať svaly viečok, uvoľňuje oči, zlepšuje krvný obeh..
 • Blikať. Sedieť na stoličke, držať hlavu rovno, začať rýchlo blikať najmenej jednu minútu. Pomáha zlepšovať krvný obeh a krvný obeh..
 • Pohybujúce sa oči. Cvičenie je zamerané na nácvik svalov oka. V stojacej polohe sledujte vzdialenosť 2-3 sekundy. Premiestnite ukazovák na tvár vo vzdialenosti 30 cm, posuňte oko k jeho špičke a v tejto polohe držte oči 3 až 3 sekundy a potom sklopte ruku. Cvičenie zopakujte najmenej desaťkrát.
 • Masáž očných viečok. Posaďte sa na stoličku, zatvorte viečka, jemne vmasírujte oči papilárnych prstov. Spodné viečko je od vonkajšieho okraja dovnútra, horný je opačným smerom. Opakujte to na chvíľu. Masáž pomáha zlepšovať krvný obeh a uvoľňuje svaly, ktoré držia oko.
 • Alternatívny tréning očí. Postavte sa a ukazovák umiestnite pozdĺž stredovej čiary tváre vo vzdialenosti asi 30 cm na päť sekúnd, opatrne sa pozerajte na jeho špičku na päť sekúnd. Pravé oko zakryte dlaňou na päť sekúnd. Pravý prst by vám nemal dať oči preč. Potom zložte dlaň a znova sa na päť sekúnd pozerajte prstom dvoma očami. V podobnom poradí vykonajte cvičenie s druhým okom. Opakujte päťkrát pre každé oko..
 • Horizontálne pohyby očí. V stojacej polohe držte hlavu rovno, posúvajte pravú ruku do strany v ohnutej polohe, roztiahnite ukazovák a jemne posúvajte ruku na druhú stranu, pričom prst pozorne sledujte, potom jemne vráťte ruku do pôvodnej polohy, bez toho, aby ste z prstov zložili oči. Opakujte desaťkrát. Toto cvičenie zlepšuje koordináciu očí a posilňuje svaly zodpovedné za horizontálne pohyby očí..
 • Kliknutím na viečka. Zatvorte oči, na každé viečko položte tri prsty a jemne ich zatlačte, držte prsty dve sekundy a potom ruky od očí. Cvičenie zopakujte päťkrát. Táto akcia pomáha zlepšovať cirkuláciu tekutín vo vnútri oka..
 • Upevnenie pohľadu. Sedieť na stoličke, pozerať sa do diaľky, zafixovať svoj pohľad na päť sekúnd, potom ho preniesť na špičku nosa a znova ho uzamknúť, opakovať šesťkrát.
 • Vertikálne pohyby očí. Postavte sa a nepohybujte hlavou, zdvihnite napoly ohnutú pravú ruku, roztiahnite ukazovák ruky a pripevnite naň pohľad, potom jemne posuňte ruku vertikálne nadol a pomaly ju vráťte do pôvodnej polohy..
 • Kruhový pohyb. Sedí pevnou hlavou, natiahnite ruku pred seba a posuňte ju doprava. Vytiahnite ukazovák, sústreďte naň oči a sledujte svoje oči krúživými pohybmi v smere hodinových ručičiek, aby sa prst nachádzal približne pol metra ďalej. Vykonajte podobné manipulácie s druhou rukou a pohnite očami už proti smeru hodinových ručičiek. Opakujte päťkrát. Toto cvičenie ďalej posilňuje vestibulárny aparát..
 • Pohyb do strán. Postavte sa, držte hlavu v pokoji, zdvihnite oči čo najviac, potom ich sklopte, posuňte doprava a doľava. Opakujte osemkrát.
 • Statické napätie. Zatvorte oči, kým sedíte, hlavu pevne pripevnite. Zdvihnite oči so zatvorenými viečkami, potom sklopte, otočte doprava a doľava. Urob to šesťkrát..
 • Uhlopriečky. Sklopte hlavu do stojacej polohy a pozrite sa na ľavú nohu, potom zdvihnite hlavu a pozrite sa na pravý horný roh miestnosti. Sklopte hlavu a pozerajte sa na pravú nohu, potom zdvihnite hlavu a pozrite sa na ľavý horný roh miestnosti. Opakujte štyrikrát.
 • Očný tréning. V stojacej polohe sa pozrite na opačnú stenu miestnosti, potom mentálne rozdelte vzdialenosť od steny na dve rovnaké časti a pozrite sa na imaginárny bod oddeľujúci obe polovice miestnosti. Potom rozdelte polovicu, ktorá je vám najbližšia, polovicu viac a pozrite sa na imaginárny bod uprostred. Rozdeľte aj druhú časť vzdialenosti na polovicu a zamerajte svoj pohľad na stredový bod. Urob to päťkrát..

Vykonávaním takýchto očných cvičení pravidelne zlepšujete zrak, môžete normalizovať jeho prácu a predchádzať mnohým problémom vrátane krátkozrakosti. Prvých sedem cvičení je jednoduchších a môžu ich používať začiatočníci a tí, ktorí nemajú problémy so zrakom a vykonávajú cvičenia na prevenciu. Zvyšok cvičení je komplikovanejší a jeho cieľom je korigovať zrak a môžete sa k nim prepnúť, iba ak ste zvládli prvú polovicu komplexu. Celková doba realizácie by mala byť 7-10 minút. Vďaka tejto jednoduchej a rýchlej gymnastike môžete zlepšiť svoj zrak bez akýchkoľvek finančných investícií a zdravotných rizík..

Súbor cvičení pre oči podľa Norbekova

Dobre trénované očné cvičenia na zlepšenie videnia podľa metódy Norbekov. Autor tejto techniky Mirzakarim Norbekov trvá na dôležitosti pozitívneho postoja pacienta pri efektívnosti cvičení. Samotný komplex zahŕňa sedem cvičení.

Samotné cvičenia sú:

 • Hlavu zaistite vo vodorovnej polohe. Pomaly sa pozerajte do maximálneho krajného bodu, potom pomaly pokračujte v pohybe očí, akoby ste sa snažili očami prechádzať cez čelo. Potom vráťte svoj pohľad do pôvodnej polohy a nasmerujte ho, akoby prešiel cez hrdlo.
 • Držte hlavu rovno. Pozerajte sa cez pravé ucho a vráťte sa do východiskovej polohy. Urobte to isté, ale so správnym uchom.
 • Hlava je plochá a nehybná. Nakreslite geometrické tvary očami bez toho, aby ste si šmýkali alebo napínali svaly. Nakreslite uhlopriečku z ľavého dolného rohu miestnosti do pravého horného rohu. Potom choďte dole do pravého dolného rohu a pozerajte sa na čiaru v ľavom hornom rohu. Po vykonaní cvičenia v opačnom poradí.
 • "Osem". Hlava je nehybná a svojimi očami nakreslí znamenie nekonečna, takže veľkosť postavy sa zhoduje s kontúrami tváre. Zmeňte smer kreslenia, nakoniec zamrknite oči a uvoľnite svaly.
 • V pokojnom prostredí udržujte svoje oči upevnené na špičke nosa, potom hladko nasmerujte svoje oči pred seba a pokúste sa preskúmať okolité objekty umiestnené po stranách. Oči by sa nemali hýbať..

Keď zvládnete túto techniku, cvičenia je potrebné vykonať v nasledujúcom poradí:

 • upevnite pohľad na špičku nosa;
 • plynulo posúvajte svoj pohľad vpred;
 • pripevniť na predmety, ktoré sú umiestnené po stranách;
 • opraviť pohľad na nosový mostík, potom ho jemne pohnite dopredu a skúste zistiť, čo je v okolí;
 • priviesť ukazovacie prsty k špičke nosa, pozerať sa na ne a jemne ich roztiahnuť na stranu, pričom každé oko sa snaží sledovať prst z príslušnej strany. Vykonajte cvičenie 2-3 krát, potom žmurknite a uvoľnite oči.
 • Veľký kruh. Hlava sa nemusí počas cvičenia pohybovať. Predstavte si číselník vymaľovaný v zlate pred vašimi očami. Zakrúžkujte hladký obrys jeho očami a postupne zväčšujte jeho priemer. Opakujte niekoľkokrát.

Natiahnutie očí

Palming je jednoduché a populárne cvičenie pre oči na zlepšenie videnia. Recepcie umožňujú zahriať oči teplom prichádzajúcim z dlaní, zlepšujú krvný obeh, uvoľňujú svalové napätie, a preto ich môžu používať všetci, ktorí majú problémy so zrakom..

Posaďte sa pri stole, aby ste si mohli položiť lakte na povrch stola. Pevne spojte prsty a trite si dlane. Zatvorte oči, pripojte k nim prekrížené ruky a nechajte nos voľný. Pri otváraní viečok by sa medzi prsty nemalo lámať svetlo - dôležitá je úplná tma. Zostaňte v tejto polohe 2-3 minúty

Cvičenia týkajúce sa zdravia očí

Pre oči je tu ďalšia skupina cvikov na zlepšenie videnia, vrátane takých cvikov:

 • Umiestnite ukazovacie prsty zvislo vo vzdialenosti 40 cm od očí. Zamerajte svoj zrak na prst, začnite rozpínať ruky do strán, až kým oči neuvidia prsty s periférnym videním, potom znova dajte ruky dokopy a držte oči na prstoch. Toto cvičenie pokračuje do ďalšieho..
 • Položte ukazovák pred oči, zaostrite na ne a potom sa pozrite na objekt vzdialený niekoľko metrov. Zamerajte naň svoj zrak na päť sekúnd a potom sa znova pozrite na prsty. Opakujte cvičenie 3-4 krát.
 • Zatvorte oči jemným pohybom a stlačte viečka pomocou vankúšikov (6-krát). Otvorte oči a neblikajú šesť sekúnd. Tieto kroky vykonajte trikrát..
 • Šilhajte a otvorte oči silou 6-krát, potom ich otvorte dokorán a snažte sa neblikať šesť sekúnd. Cvičenie zopakujte najmenej trikrát.
 • Zložte oči dole, potiahnite ich doprava, hore, potom doľava a dolu, kruhy opakujte trikrát. Zdvihnite oči a na určitý čas sa dívajte iba doprava. Opakujte trikrát pre druhú stranu..
 • Vykonajte časté blikania dve minúty bez šilhania.
 • Jemne posúvajte svoje viečka pohybmi prstov..

Po dokončení komplexu, sedieť so zavretými očami po dobu 3-5 minút.

Na zlepšenie zraku existujú aj iné možnosti očných cvičení. Ak máte akékoľvek problémy s očami, je lepšie, aby si lekár vybral komplex.

Odporúčame sledovať niektoré videá s cvičeniami na zlepšenie videnia.

Cvičenia krátkozrakosti na zlepšenie videnia - očné cvičenia, gymnastika od Zhdanov

Musím nosiť okuliare?

Ľudia, ktorí dlhodobo spolupracujú s počítačom a pracujú s informáciami, ktoré si vyžadujú zvýšený vizuálny stres, by sa mali pozastaviť vo svojich činnostiach a vykonávať cvičenia, ktoré zmierňujú únavu očí a zlepšujú krvný obeh. Aký spôsob zvoliť?

Praktickí oční lekári kritizujú mnohé ustanovenia autorovej metódy na zlepšenie videnia. Týka sa to najmä odporúčaní autorov, aby sa úplne vzdali bodov. Z hľadiska úradného lekárstva je tento prístup škodlivý, pretože nedostatočná korekcia môže spôsobiť progresiu krátkozrakosti. Oči budú preťažené a unavené, čo môže byť spojené so záchvatmi ubytovania, zmenou tvaru očnej gule, zvýšením vnútroočného tlaku.

Preto odborníci ponúkajú pacientom metódy, ktoré nie sú o účinnosti tohto prístupu pochybné. Obnovenie videnia podľa techniky Zhdanov je jednou z nich, ale oftalmológovia stále neodporúčajú odmietnuť nosiť okuliare. Pri výkone denne, niekoľkokrát denne, počas cvičení, môžete odstrániť kŕče ubytovania a zlepšiť videnie o 2-3 dioptrie. Takéto cvičenia sú potrebné aj pre ľudí so skutočnou krátkozrakosťou, pretože pomáhajú predchádzať progresii krátkozrakosti. Pre prevenciu krátkozrakosti, astigmatizmu, hyperopie si môžete zvoliť cvičenia podľa Ždanov, kurz cvičení podľa Batesa, Norbekov.

Funkcie vykonávajúce gymnastiku pre oči

Komplex je odporúčaný pre deti a dospelých. Zvlášť potrebné pre ľudí, ktorí trávia dlho pri počítači. Sú to deti, ľudia v pokročilom veku, profesionálni počítačoví vedci. Každý potrebuje prevenciu. Niektoré požiadavky sú povinné.

Prvým je pravidelné cvičenie. Aj nízka intenzita tried prinesie viac výhod. Postupné absolvovanie cvičení je veľmi dôležité. To znamená, že by ste mali začať s 3 opakovaniami, potom 5-krát, postupne zvyšovať počet opakovaní. Prvé výsledky sú viditeľné po niekoľkých týždňoch pravidelného školenia.

Liečba Batesom

Batesova gymnastika pre oči s krátkozrakosťou je jedinečná technika na zlepšenie a obnovenie zraku. Podľa neho je dobrým zrakom schopnosť uvoľňovať očné svaly.

Komplex vyvinutý spoločnosťou Bates pozostáva z 5 úloh, ktoré sa musia vykonávať každý deň v ktorúkoľvek dennú dobu počas niekoľkých týždňov, mesiacov, v závislosti od stupňa choroby..

Palming. Relax, sadnite si rovno. Libra vaše dlane, aby sa zahriali. Zakryte ich očami. Predstavte si niečo príjemné - príroda, relax na mori. Potom dlane postupne otvárajte, aby si žiaci zvykli na svetlo. Musíte začať dlane od 10 sekúnd, postupne ju zvyšovať na 5 minút.

Pozrite sa na kresbu alebo list v knihe umiestnenej v pohodlnej vzdialenosti. Zatvorte viečka a skúste znova vytvoriť obrázok z pamäte. Úloha sa považuje za zvládnuteľnú, keď človek vidí obraz tmavší než skutočný obrázok v knihe.

Predstavte si rôzne žiarivé žiarivé farby: červená, modrá, oranžová, zelená atď. Každá farba predstavuje sekundu. Vystupujte od 5 do 10 minút, počas dňa neobmedzený počet krát.

Je potrebné si predstaviť kvetinu na diaľku. Najprv zvážte každú jeho časť - stonku, listy, lístky. Potom skúste vidieť kvapku vody stekajúcu po stonke alebo plaziacu sa chybu. Reprezentovať kvetinu v takej vzdialenosti, aby boli jasne viditeľné všetky detaily rastliny.

Zatvorte viečka. Predstavte si čísla, písmená. Môžete sa striedať. Najprv si musíte do svojej pamäte nakresliť veľké, potom malé. Čím menšie číslo alebo písmeno, tým jasnejšie by malo vyzerať.

Existuje ďalšie cvičenie od Williama Batesa - slnečný tlak, ktorý je najobľúbenejší. Aby ste to dosiahli, potrebujete slnečné svetlo - to je ideálne, to nezaslepuje vaše oči. Môžete si však vziať obyčajnú stolnú lampu s rotačným mechanizmom s kapacitou nie viac ako 100 W.

Zapnite lampu, zatvorte oči, nasmerujte na ne svetlo. Predstavte si jasne objekt pred vami, oči nie sú otvorené. Potom pomaly otočte hlavu doprava - doľava alebo naopak, ale predmet by mal byť vždy pred vašimi očami. Vykonajte cvičenie približne 3 minúty. Potom masírujte svoje viečka dlaňou tak, aby vaše oči odpočívali.

A od Batesa. Potrebujete knihu alebo kontrastnú tabuľu čiernobielych písmen. Pozrite sa na písmená z pohodlnej vzdialenosti. Zatvorte viečka a predstavte si obrázok, ktorý ste videli. Potom otvor oči. Opakujte to niekoľkokrát..

Ranné cvičenie očí podľa Zhdanova

Aby ste posilnili okulomotorické svaly a zlepšili videnie, musíte vykonať špeciálne cvičenia. Tréning trvá 10 až 15 minút. Počas nabíjania uvoľnite a rovnomerne dýchajte, aby sa kyslík rovnomerne distribuoval do celého tela..

 1. Cvičenie sa vykonáva v ľahu. Dýchajte plynulo, natiahnite ruky a nohy čo najviac do opačných smerov, najprv sa otočte na jednej strane a potom na druhej;
 2. Otvorte ústa a oči čo najširšie. Opakujte trikrát;
 3. Silne šilhajte a potom náhle otvorte oči. Opakujte 6-krát;
 4. Bliká často a rýchlo 12-krát;
 5. Ak chcete uvoľniť napäté svaly krku, zlepšíte prívod krvi do svalov oka, nakreslite si nosom imaginárne písmená alebo čísla. Opakujte 4 krát;
 6. Vykonajte chaotické pohyby prstami, opakujte 10-krát;
 7. Palming je vhodný na koniec ranného komplexu. Toto cvičenie pomáha zrýchliť prietok krvi a zlepšuje vizuálne funkcie. Vystupujte 3 minúty.

Počas nabíjania nepreťažujte. Pokojné dýchanie prispieva k rovnomernému zásobovaniu krvi a regenerácii tela. Ranné cvičenie by nemalo trvať dlhšie ako 15 minút.

Očná masáž na krátkozrakosť

Po diagnóze oftalmológ predpisuje liečbu, ktorá zahŕňa očné cvičenia a masáže. Existuje veľa masážnych techník na odstránenie krátkozrakosti..

Zhdanovova technika

Táto masáž s krátkozrakosťou je zameraná na dopad nielen na oči, ale na celú tvár. Postupnosť techník sa musí presne dodržať:

 1. Masírujte a potom na niekoľko sekúnd zdvihnite čelo.
 2. Zamiešajte obočie a vytvorte medzeru medzi obočím.
 3. Pomocou vankúšikov ukazovacích prstov je ľahké masírovať oblasti pod dutinami nosa.
 4. Zdvihnite a masážujte fosíliu medzi uchom a lícom.
 5. Na vypracovanie horných viečok použite jemné prsty.
 6. Masírujte očné bulvy prostrednými prstami od rohov po vonkajší okraj. Opakujte so 4 prstami.
 7. Masírujte astigmatické body očí, t. J. Ich vnútorné rohy.
 8. Zatvorte viečka trikrát silou a trochu roztiahnite vonkajšie rohy očí.

Na konci masáže sa uskutoční dlane - na niekoľko minút zavrú oči dlaňami.

akupresúra

Tento postup zahŕňa expozíciu biologicky aktívnym miestam, ktoré sú zodpovedné za videnie. Je potrebné vedieť, že takéto body sa nachádzajú v tele, nielen v oblasti očí. Expozíciu prstami približne 70 - 80 sekúnd.

Masáž sa vykonáva jemne, s rastom a oslabením, ale nestojí za to tvrdo tlačiť. Mala by existovať mierna bolesť, slabý pocit plnosti alebo bolesti. To je normálne, taký pocit by mal byť pri masáži všetkých biologicky aktívnych miest. Ak neexistujú žiadne pocity, potom sa tento bod jednoducho nenájde. Musíte sa ju pokúsiť nájsť pohybom nahor alebo nadol, doprava alebo doľava.

Hlavné body a ich umiestnenie sú uvedené v tabuľke..

bodka.Metóda expozície.
Prvý bod. Nachádza sa na vnútornej strane ramena vo vzdialenosti asi 6 cm od zápästia.Niekoľkokrát sa stlačia palcom na obidve ruky a potom sa otáčajú 2 minúty.
Druhý bod. Nachádza sa na krku za ňou, od skameneliny v spodnej časti lebky, 20 mm v každom smere.Masírujte 2 minúty palcom hore.
Tretí bod. Nachádza sa medzi nosom a vnútornými rohmi očí.Masírujte také body v smere hodinových ručičiek asi minútu.
Štvrtý bod. Nachádza sa na spodnom viečku uprostred.Musí sa masírovať minútu.
Piaty bod. Nachádza sa 5 mm od vonkajšieho rohu oka..Jemne a ľahko masírujte jednu a pol minúty.
Šiesty bod. Nachádza sa v strede obočia.Masírujte súčasne z dvoch strán, ľahko stlačte pomocou ukazovateľa a palca obidvoch rúk.

S víziou je spojený úžasný bod. Nachádza sa v strede ušného lalôčika. Jej masáž má dobrý vplyv na svaly oka, čo prispieva k ich relaxácii. Niektoré národnosti dokonca majú tradíciu preniknúť do tohto bodu, takže vízia je vždy dobrá.

Jemne masírujte body jemným stlačením. Pre lepšiu prehľadnosť je lepšie masírovať prvýkrát pred zrkadlom. Metóda akupresúry sa dá ľahko naučiť. Odporúča sa dokonca aj deťom, ktoré vykonávajú masáž najprv pod vedením dospelého a potom samostatne.

Celá masáž bude trvať 8-10 minút. Počas tejto doby sa zlepší krvný obeh v očiach a zlepší sa videnie. Stačí, keď deti masírujú 1-krát denne, dospelí môžu robiť 2 alebo 3-krát. Kurz trvá 2 až 3 týždne, potom si musíte urobiť prestávku na 10 dní a viesť ďalší masážny kurz.

Čínska gymnastika

Medzi cvičeniami na videnie s krátkozrakosťou patrí medzi prvé miesta čínska gymnastika pre oči. Čínska medicína je na celom svete známa ako starodávna znalosť. Telo je považované za komplexný komplex, kde je všetko vzájomne prepojené a každý orgán má svoje vlastné biologicky aktívne body. Na základe pôsobenia na ne je možné vyliečiť konkrétne orgány. Existujú také body pre krátkozraké oči..

Gymnastika zahŕňa štyri základné cvičenia:

 • Náraz na bod Qing-ming, ktorý sa nachádza medzi obočím: masáž 35 kruhov s veľmi nízkym tlakom.
 • Stimulácia Syb-bodu v strede tváre: tiež 35 pohybov v kruhu s prstami.
 • Na koniec Tai-Yang medzi koncom obočia a vonkajším rohom oka urobte 35 mäkkých poklepov.
 • Na záver gymnastiky je potrebné jemne masírovať najprv hornú, potom dolnú viečku.

Tam, kde nájdete dôležité body pre dopad, sa dozviete z tohto videa:

Takáto gymnastika nezahŕňa priame vzdelávanie očných svalov, ale má veľmi priaznivý vplyv na stav videnia.

Komplex cvičení Avetisova

Gymnastika, ktorú vyvinul ruský oftalmológ, sa odporúča ľuďom, ktorí trávia veľa času na počítači alebo pracujú s malými detailami (klenotníci, hodinári atď.). Nabíjanie normalizuje krvný obeh, posilňuje svaly.

Cvičenia na obnovenie zraku s krátkozrakosťou:

Sadnite si, narovnajte si chrbát. Šilhajte päť sekúnd, potom otvorte oči dokorán v rovnakom časovom období. Opakujte šesťkrát;
Sedieť a rýchlo blikať na minútu;
Postavte sa s nohami šírky ramien od seba. Na tri sekundy sa tešte, roztiahnite ruku a na päť sekúnd dajte pozor na prst. Opakujte desaťkrát;
V stojacej polohe natiahnite ruku pred seba a zamerajte svoje oči na ukazovák. Postupne ho priblížte k svojim očiam bez toho, aby ste sa odvrátili

Je dôležité dosiahnuť rozdelenie „obrazu“. Opakujte osemkrát;
Postavte sa a tridsať centimetrov od tváre položte ukazovák

Zamerajte naň oči na päť sekúnd, najprv zatvorte ľavé a potom pravé oko. Na konci cvičenia sa oboma očami pozerajte na prst. Opakujte osemkrát;
Postavte sa a zložte si napoly ohnutú ruku nabok, bez toho, aby ste otočili hlavu, pozrite sa na ukazovák. Pomaly ho posúvajte z jedného okraja na druhý a sledujte pohyb očí. Opakujte dvanásťkrát;
Posaďte sa a pokúste sa čo najviac relaxovať. Zakryte si očné viečka a jemne masírujte prstami na minútu;
Sadnite si, zatvorte oči a jemne zatlačte tromi prstami na horné viečko, v tejto polohe niekoľko sekúnd vydržte. Opakujte štyrikrát.

Gymnastika pre oči podľa Zhdanov: cvičenia na astigmatizmus a únavu

S astigmatizmom je pred začiatkom hlavného komplexu potrebné vykonať „Palming“ v sede aj v stoji. To umožní očnému svalu rýchlejšie sa uvoľňovať, nasýtiť očné tkanivo kyslíkom a živinami.

Okrem hlavného komplexu, ktorý pomáha rýchlo obnoviť zrak, ponúka Ždanov niekoľko ďalších jednoduchých cvičení, ktoré môžu rýchlo zmierniť únavu z očí pri písaní práce alebo strávení dlhého času pri počítači..

 • Palming. Obe oči musia byť zatvorené skríženými dlaňami. Robí sa to tak šetrne, ako je to možné, bez použitia sily. Dlane by mali zakrývať orgány videnia tak, aby ich svetlo nedosiahlo. Lekár radí pri premýšľaní o niečom príjemnom. Majte oči zatvorené, až kým nezmiznú jasné záblesky.
 • "Sviečka". Vezmite sviečku a zapáľte knot. Posaďte sa 20 cm od nej a zavrite oči. Musíte počkať, kým nezmizne pocit blikania a blikania, potom sviečku vytiahnite. Okamžite pocítite relaxáciu v očiach aj v tele.
 • „Ďalej, bližšie.“ Musíte si predstaviť, že máte na strope chybu. Zamerajte svoje oči na túto chybu a predstavte si, že letí v smere vášho nosa. Teraz sa pozrite na túto chybu na nose, žmurknite a pohľad na strop dozadu. Žmurknite znova.

Cvičenie dlane

Tomuto cvičeniu v komplexe je venovaná veľká pozornosť, preto ho musíte podrobnejšie zvážiť. Zameriava sa na uvoľnenie okulomotorických svalov. Vykonáva sa takto:

 • Dlane by sa mali trieť skôr, ako sa budete cítiť teplo.
 • Prsty každej ruky sa stlačia vo forme vedra.
 • Prstami dlaní dajte pravý uhol.
 • Ruky položte na tvár tak, aby sa vaše skrížené prsty nachádzali v strede vášho čela a aby bol nos medzi vašimi malými prstami. Oči by mali padať do stredu jamiek na dlaniach.

Dlane musia byť pevne pritlačené k sebe, bez medzier - to pomôže dosiahnuť úplnú tmu.
Pokojne dýchajte nos

Oči musia byť uzavreté.
Uzamknite lakte: pritlačte ich k hrudníku alebo ich položte na stôl.
Držte hlavu rovno tak, aby bola predĺžením chrbta.
Je dôležité, aby váš emocionálny stav počas cvičenia bol pokojný a uvoľnený. Prezentujte svoje ostražité a ostražité a zdravé oči.
Aby ste odstránili zvyšky vizuálnych efektov, predstavte si, že ste v divadelnej skrinke, kde zhasnú svetlá a hala sa vrhá do úplnej tmy..

Ukončiť Palming:

 • Sedieť vzpriamene, šilhať a uvoľniť oči pod dlaňami.
 • Bez otvorenia očí pohybujte hlavou bez napätia, aby ste obnovili mozgový obeh.
 • Vymaž oči tak, ako to robia deti.
 • Nadýchnite sa a vydýchnite a otvorte si oči, aby mohli rýchlo blikať.

Toto cvičenie pomáha zmierniť namáhanie očí po námahe. Dosť ho venovať 3-5 minút.

V stoji sa palmingovanie vykonáva nasledovne (zvyčajne sa odporúča vykonávať po cvičení Sviečka a iných cvičeniach so svetelnými zdrojmi):

 • Zatvorte oči a otočte chrbtom o zdroj svetla.
 • Zahrejte si dlane, dýchajte na ne a trite sa o seba.
 • Dajte si dlane na oči a relaxujte.
 • Položte šírku ramien od seba, ohnite ruky na lakte, hlavu by ste mali nakloniť dopredu.
 • Keď obrázky zmiznú pred otvormi, niekoľkokrát zablikajú.

Podobne ako iné cviky, aj dlaň je kontraindikovaná na oddelenie sietnice a na 3-6 mesiacov po operácii očí..

Druhy gymnastiky pre oči a súpravy cvičení

Cvičebné komplexy na liečbu krátkozrakosti prispievajú k relaxácii svalov, zvyšujú ich vytrvalosť. V dôsledku toho sú oči menej unavené, menej často sa obávajú bolesti, bolesti, nepohodlia.


užitočné cvičenia pre oči

Komplex Avetisov

Avetisov vyvinul špeciálne cvičenia na krátkozrakosť pre ľudí, ktorých činnosť súvisí s neustálym namáhaním očí.

Komplex Avetisov pre krátkozrakosť zahŕňa nasledujúce cvičenia:

 1. Zatvorte oči pevne na 5 sekúnd a potom otvorte oči. Opakujte 6-krát.
 2. Rýchlo blikať minútu.
 3. Natiahnite ruku pred seba asi o 30 cm, zdvihnite ukazovák v úrovni očí a nasaďte naň pohľad. Bez toho, aby ste sa odvrátili, pomaly priveďte prst do očí. Akonáhle sa objaví dvojitý efekt, zastaví sa a vezme prst späť na pôvodnú vzdialenosť. Opakujte 8 krát.
 4. Jemne vmasírujte viečkami prstami krúživým pohybom na minútu.

Toto nabíjanie na obnovenie videnia zlepšuje dodávku kyslíka a živín do štruktúr oka..

Corbett Eye Charge

Komplex zahŕňa použitie tabuľky na testovanie zraku. Než začnete trénovať svoje oči, musíte vykonať dlane. Jedná sa o jednoduché cvičenie, ktoré podporuje celkovú relaxáciu očí. Muž si sadne, lakte pred ním na rovnú plochu. Rukou zavrie oči a zabráni vniknutiu svetla. Položil si prsty na čelo. Teraz musíte uvoľniť svaly tváre, krku, ramien. Palming trvá najmenej 5 minút.

Potom vykonajte gymnastiku pre krátkozraké oči. Berú tabuľku obvyklého formátu, ktorú lekári používajú pri kontrole zraku (je možné si ju stiahnuť a vytlačiť z internetu), zavesenú na dobre osvetlenom mieste. Vstaňte vo vzdialenosti 3 metrov od nej. Vyžaduje sa tiež verzia toho istého stola vo vrecku..

Najprv sa pozrite na horný riadok malého tabletu, trochu ho zatlačte dozadu a znova si prečítajte ten istý riadok. Akcia sa opakuje trikrát a potom sa pozrite na rovnaký riadok veľkej tabuľky. Ak sa všetko urobí správne, písmená alebo symboly budú jasnejšie. Po cvičení vykonávajú slnečné žiarenie a snažia sa dýchať čo najhlbšie. Cvičenie sa opakuje znova, iba s druhým riadkom malej tablety.

Vykonajte zákruty hlavy a pozrite sa na podobný riadok vo veľkej tabuľke. Potom začnú vo vzduchu „písať“ to, čo videli so zavretými očami. Znova sa pozrite na druhý riadok veľkého stola. Listy musia byť videné jasnejšie..

Po určitom čase (ak cvičíte každý deň), si všimnete, že všetky riadky stola na stene sú lepšie viditeľné. V takom prípade musíte vstať od stola ďalej o 50 cm a znova vykonať sadu cvičení na videnie.

Windolphove cviky

Terapeutické cvičenia Wyndolfa pomáhajú posilňovať šikmé a priame vonkajšie očné svaly, ktoré človek môže vedome ovládať. Pred začiatkom relácie sa musí vykonať palming. Výcvik videnia Windolfa je komplexný, vyžaduje si samohypnózu (ale bez prepätia).

Bude to trblietavý predmet, ktorý je umiestnený pred vami. Blikajte niekoľko sekúnd a pozerajte sa na neho. Potom sa snažia vtiahnuť oči do obežnej dráhy (svaly rekta sú stlačené), zatiaľ čo blikajú. Po prvej relácii sa nepozorujú žiadne zmeny. Nabudúce by ste sa mali pokúsiť pocítiť, ako sa svaly napnú. Môže sa objaviť nepríjemná bolesť hlavy, ktorá po uvoľnení očí zmizne..

Poplatky za oči od profesora Zhdanova

1. Zdvihol oči hore, dole, hore, dole, hore, dole. Bliká, bliká, bliká.

2. Mžúrne oči vpravo, vľavo, vpravo, vľavo, vpravo, vľavo. zatvorené.

3. „Diagonálne“. Pozeráme sa vpravo hore - vľavo dole, vpravo hore - vľavo dole, vpravo hore - vľavo dole. Zažmurkal. Reverznej diagonále. Vľavo hore - vpravo dole. Tiež 3 krát. zatvorené.

4. Obdĺžnik. Zdvihol oči, "maľoval" hornú stranu obdĺžnika, pravú stranu, spodnú, ľavú stranu, opäť hornú a tak trikrát za sebou. Zažmurkal. V opačnom smere „nakreslite“ obdĺžnik (proti smeru hodinových ručičiek). Horná strana, bočná ľavá, spodná, pravá. 3 krát. zatvorené.

5. „Vytočiť“. Predstavte si pred sebou obrovský ciferník. Prezeráte si to v smere hodinových ručičiek. Zdvihol oči 12 hodín - 3 hodiny, 6, 9, 12. A tak 3 kruhy. Zažmurkal. V opačnom smere „Dial“. Zdvihovali oči 12 hodín, 9, 6, 3, 12... 3 kruhy. zatvorené.

6. Had. Začnite kresliť od chvosta. Oči zostávajú dole - hore, dole - hore, dole - a hlava. Zažmurkal. Späť. Z hlavy „hada“. Dolný, horný, dolný a chvostový. zatvorené.

7. Luk. Oči zostali dole. Nakreslíme bočnú stenu, diagonálnu, pravú bočnú, diagonálnu... 3 krát. zatvorené.

8. Presýpacie hodiny. Zdvihol oči: horný, šikmý nadol, spodný bočný, šikmý hore... 3 krát. zatvorené.

9. Špirála. Odvíjame ju očami v smere hodinových ručičiek od nosa. Malý kruh, druhý väčší, tretí viac. A štvrtý - na stenu, strop, ďalšiu stenu, na podlahe. zatvorené.

Teraz otočte špirálu. Oči dole na podlahu, na stenu, strop, ďalšiu stenu! Druhý kruh je menší, tretí je ešte menší. A štvrtý kruh je veľmi malý. zatvorené.

10. Horizontálna „špirála“. Predstavte si: pred Vami (v úrovni očí) hrubú sklenenú trubicu. Zabalíte ho očami 5 lanami. Oči vľavo. Prvý zákrut na potrubí, druhý, tretí - pred vami, štvrtý, piaty. Lano navíjame. Raz zvinuté dva, pred vami zranené - tri, štyri a päť. zatvorené.

11. Zvislá „špirála“. Pred vami je veľká sklenená rúra. Pozrite sa na podlahu. Lano na podlahe je raz, na úrovni hrudníka - dva, na úrovni nosa - tri, na úrovni vlasov - štyri a na strope - päť. Pretočiť. Otočte strop, na úrovni vlasov - dva, na úrovni nosa - tri, na úrovni hrudníka - štyri, na podlahe - päť. zatvorené.

12. Globe. Predstavte si pred sebou veľkú sklenenú guľu. Snažíte sa to otočiť očami okolo rovníka. Môžete posúvať uši, hlavu, vlasy. Jeden kruh na rovníku, druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiesty! Zažmurkal. A teraz v opačnom smere si očarujeme zemeguľu. Na rovníku je opäť 6 kruhov. Bliká...

Okuliare s jedným okom

Jedno z najúčinnejších a najúčinnejších cvičení na obnovenie vízie, hovorí profesor Ždanov. - Umožňuje vám ukladať a rozvíjať víziu aj pri sledovaní televízie a pri práci na počítači. Ale tiež veľmi ťažké. Preto ju nikdy neponúkam začiatočníkom. Najprv musíte trénovať očné svaly pravidelnými cvičeniami, „značka na skle“, „motýľový let“, naučiť sa, ako ich relaxovať dlaní, soláriom. A až potom môžete prevziať „pirátske body“. Zameranie je jednoduché. Potrebné sú dva páry rámov bez okuliarov. Je možné zo starých pohárov. Na jednom ráme pripevnite pravú stranu hustou čiernou látkou-záclonou alebo zabalte nepriehľadnou lepiacou páskou. Druhá - ľavá. S jedným rámom môžete manipulovať potiahnutím bandáže sprava doľava, je to však nepríjemné.

A choďte do týchto „jednookých okuliarov“ doma, vonku, na dovolenke, čítajte, píšte, pracujte na počítači, sledujte televíziu. NIE VIAC AKO 30 MINÚT! Silné zaťaženie prichádza, keď je jedno oko nútené pracovať pre dvoch. Ale skvelé cvičenie. Po pol hodine zatvorte oči, vyberte si okuliare a dlane dlane na úplné upokojenie optického traktu. Potom zaveste oči na druhé oko. Po ďalšej polhodine vyberte „okuliare s jedným okom“, dlane a dajte si pauzu na hodinu: zostaňte bez okuliarov. Ak je to možné, zopakujte toto cvičenie 2-3 krát denne..

Oko pod očami je samozrejme stále otvorené, tiež trénuje...

Ak niektorý z krátkozrakých nevidel televíznu obrazovku bez okuliarov, nie je potrebné trpieť. Vezmite si okuliare so slabšími okuliarmi a pozerajte sa na ne v televíznej relácii, stále zakrývajte jedno oko pomocou šnúrky pol hodiny. Potom ďalšie. Po dlaní.

Súbor cvičení pre oči s hyperopiou doma

Pravidelný výkon súboru cvičení pre oči s hyperopiou stabilizuje funkciu očných svalov zodpovedných za napätie a relaxáciu šošovky. Nasledujúce cvičenia sa odporúčajú dvakrát denne:

 1. Musíte posúvať oči zľava doprava a dole, 7 krát pre každú dvojicu smerov.
 2. Na sklo nalepte tmavý kruh s rozmermi 10 x 10 mm. Pacient sa stane 1-2 m od okna a pozrie sa na štítok. Potom sa musíte pozerať cez značku do diaľky bez toho, aby ste na ňu upierali svoj pohľad. Počet opakovaní je 5-krát. Po opakovaní cvičenia musíte 3-krát silno blikať.
 3. Vykonajte pohyb očí, akoby ste nakreslili znamenie nekonečna, luk, trojuholník, štvorec, hviezdu, špirálu. Každá imaginárna postava sa vyznačuje sústredeným pohľadom po obryse.

Ak chcete napraviť poruchy zrakovej ostrosti, môžete to urobiť pomocou tabuľky Sivtsev, ktorá je umiestnená v kancelárii každého očného lekára. Pred začatím cvičenia na liečbu hyperopie je potrebné vytlačiť 2 verzie tabuľky: jednu v plnej veľkosti, druhú na menšiu vrstvu. K stene pripevnite veľký list. „Čítanie“ pozostáva zo sledovania očí pozdĺž medzier (biele vodorovné medzery). Každý deň musí „čítanie“ začínať menšou plachtou. Na niekoľko minút, pomocou nie jasného osvetlenia, je potrebné "prečítať" malú tabuľku. Vo večerných hodinách môžete na osvetlenie použiť bežnú parafínovú sviečku.

Potom musíte prejsť na „čítanie“ stola namontovaného na stene. Vzdialenosť od stola k pacientovi by mala byť najmenej 5 m. Osvetlenie, rovnako ako pri prvej úlohe, by malo byť pochmúrne. „Čítajte“, až kým sa v očných bulvách neobjaví napätie a únava. Potom je potrebný krátky odpočinok a potom sa pokračuje v „čítaní“, ale podmienky osvetlenia sa menia.

Vezmite stolík s malým formátom, zabezpečte dobré osvetlenie a veľký stôl zostane tmavý. Najprv si prečítajte stôl na stene, potom sa rýchlo pozrite na malý stôl. Vykonajte niekoľko opakovaní. Po unavení očí musíte ukončiť školenie.

Pred viac ako 100 rokmi sa americký očný lekár W. Bates vyjadril k zásadám ľudského oka. Podľa jeho teoretických konceptov väčšina problémov s orgánom zraku vyplýva z únavy očí. Vedec vyvinul svoj vlastný súbor tréningov a cvičení na liečbu hyperopie:

 1. Je potrebné predložiť paletu sýtych farieb: modrá, zelená, červená, žltá a ďalšie. Nasýtenie odtieňa je maximálne. Každá z farieb sa reprodukuje v pamäti maximálne na 1 s. Trvanie cvičenia od 5 do 10 minút.
 2. Nájdite v knihe písmeno alebo obrázok a pozrite sa naň z vhodnej vzdialenosti. Potom zavrite oči a predstavte si objekt čo najjasnejšie. Cvičenie sa považuje za ukončené, ak sa imaginárny obraz objaví v myšlienkach tmavšieho odtieňa, ako je skutočný.
 3. Mentálne si predstavte krásny kvet. Potom myšlienku rozšírte pomocou detailov (listy, stonky, okvetné lístky, hmyz plaziaci sa po kvetine atď.). Cvičenie sa vykonáva po dlhú dobu bez toho, aby sa vyvíjalo namáhanie očí. Reprezentovaný objekt je vo vzdialenosti, z ktorej sú jasne viditeľné imaginárne detaily..

Ak vykonávate cvičenia na liečbu ďalekozrakosti presne, pravidelne, dodržiavajúc metódu W. Batesa v kombinácii s vyváženou stravou, vitamínovou terapiou, potom sa dá vyhnúť problémom a komplikáciám s orgánom videnia..

10 najlepších cvičení

Pozeráme sa z okna

Vytvorte malú guľôčku z plastelíny alebo hmoty na modelovanie, pripevnite ju na sklo okna. Najprv na neho zamerajte svoje oči a potom sa pozrite na akýkoľvek vzdialený predmet mimo okna. Po niekoľkých dňoch vykonávania takýchto cvičení môžete svoju úlohu skomplikovať zakaždým, keď si vyberiete ďalší objekt na veľkú vzdialenosť.

Veľké oči

Sedieť vo vzpriamenej polohe, pozerajte sa pred seba. Zatvorte oči pevne na 20-30 sekúnd, potom ich čo najširšie otvorte. Opakujte cvičenie - 10-12 krát.

masáž

Pripojte ukazovák, prostredné a krúžkové prsty na ľavej a pravej ruke. Položte ich na viečka so zavretými očami. Jemne zatlačte na očné bulky 2-3 sekundy, potom vyberte prsty a otvorte oči. Opakujte - 4-5 krát, rýchlo blikať po cvičení.

hydromasážne

Po spaní a pred spaním je potrebné vypláchnuť oči kontrastnou sprchou. Po prebudení začnite horúcou vodou a potom pokračujte v liečbe studenou vodou. Vo večerných hodinách - naopak, najskôr studenou vodou, potom výrazne horúcou.

Nakresliť obrázok

Jedným z najúčinnejších cvičení pre zrak je úplná relaxácia očí. Posaďte sa pohodlne v tme, zavrite oči a predstavte si, čo vás poteší a upokojí.

Strieľajte oči

Tieto cvičenia musia byť ukončené čo najrýchlejšie:

 • Nakreslite znak nekonečna alebo písmeno S. Posúvajte sa sprava doľava a naopak. Potom usporiadajte znak do vodorovnej polohy;
 • Rozhliadnite sa okolo obrysov imaginárnych lukov;
 • Rozhliadnite sa okolo kruhu, štvorca, kosoštvorca a obdĺžnika;
 • Kreslíme konvexné oblúky v oboch smeroch, potom vertikálne a horizontálne oblúky, pozeráme sa okolo čiar zľava doprava a naopak;
 • Blikajte čo najrýchlejšie niekoľko minút;
 • Nakreslite čiary nahor a nadol a rýchlo sa rozhliadnite okolo nich.
 • Nakreslite imaginárne uhlopriečky. Nakreslite štvorec, rýchlo sa posúvajte diagonálne vnútri figúry rôznymi smermi;
 • Priveďte žiakov čo najbližšie k nosu a zaostrite naň, nasaďte ukazovák na nos.

Cez prsty

Ohnite obe ruky za lakte, dlane položte tak, aby boli mierne pod úrovňou očí. Pomaly otáčajte hlavou doprava, doľava, pričom sa dívajte do diaľky prstami. Ak cvičenie vykonávate správne, vytvorí sa ilúzia, že sa ruky pohybujú.

Opakujte 4 krát, prestávky blikajú 30 sekúnd. Cvičenie sa opakuje až 30 krát, dýchanie by malo byť rovnomerné, telo uvoľnené a stav pokojný.

Redukcia očí

Ak chcete vykonať takéto cvičenia na zlepšenie videnia, zoberte pero alebo ceruzku. Sledujte jeho pohyb a zaostrite oči tak, aby ste v akejkoľvek vzdialenosti mohli objekt pozorovať v najmenších detailoch s jasným obrazom. Pero alebo ceruzku držte striedavo k ľavému a pravému oku ak nosu. Každý prístup 10 krát.

Meranie vzdialenosti

Budete potrebovať knihu so stredným písmom alebo prstami. Vybratú položku umiestnite do vzdialenosti 50 cm od očí. Pomaly ho posuňte bližšie, až kým nie je na dĺžke paže. Pri maximálnej aproximácii by ste mali predmet jasne a podrobne preskúmať. Počas gymnastiky sa objekt pohybuje hore a dole, doľava a doprava a diagonálne rôznymi smermi. Opakujte 10 krát.

Nastavenie fráz, ktoré pomôžu skrátiť škodlivý bodový program

Pred spaním je potrebné prepísať text raz, niekoľko dní, učiť sa zo srdca a potom písať z pamäte.

Vedec Gennadij Shichko experimentálne zistil, že slovo, ktoré človek píše so svojím HAND pred spaním, silou vplyvu na vedomie - podvedomie, je stokrát väčšie ako slovo, ktoré počul, videl alebo hovoril..

Toto je 15 fráz:

1. Som pokojný a vyvážený človek.

2. Pri relaxácii a práci s očami môžem relaxovať.

3. Snažím sa obnoviť svoje zdravie a videnie.

4. Budem navždy ničiť program okuliarov, ako aj programy týkajúce sa alkoholu a tabaku.

5. Alkohol a tabak, poháre - to je moje zlé zdravie a zrak, choroba, raný vek, slepota a smrť.

6. Triezvosť, oddelená výživa, relaxačné a očné cvičenia - to sú moje mladosti, krása, zdravie, vynikajúce videnie a život..

7. Moje oči žiaria, sú čisté, majú ostrý zrak a sú čisté..

8. Každý deň cítim zlepšenie môjho zdravia a videnia.

9. Často mi blikajú a zavierajú oči.

10. Odpočívam svojim očiam, každú hodinu tri až päť minút robím palmy.

11. Vidím ďaleko a blízko najmenších detailov.

12. Slnko a prirodzené svetlo sú priateľmi mojich očí.

13. Navždy sa prestávam otráviť jedom alkoholu a tabaku a nosím okuliare - zmrzačia moje oči.

14. Moje zdravie sa zlepšuje, moja vízia sa zotavuje.

15. Predo mnou je krásny triezvy život a vynikajúca vízia..

Cvičenia a očné cvičenia na zlepšenie videnia

Moderné životné podmienky akejkoľvek osoby sú spojené do jedného alebo druhého stupňa s prácou na počítači, sledovaním televízie, veľa ľudí sa neustále pozerá na malú obrazovku smartfónu. Všetky tieto faktory negatívne ovplyvňujú zrakové orgány, myopiu, hyperopiu a iné choroby. Človek sa už nemôže chrániť pred týmto vplyvom - to sú skutočnosti života, ale môže sa naučiť chrániť a chrániť svoju víziu prostredníctvom cvičení a nabíjania očí. Musíte ich pravidelne vykonávať, potom to prinesie hmatateľné výhody. Budeme o tom hovoriť podrobne v článku..

Výhody gymnastiky pre oči

Pohyb očí je zabezpečený svalmi, ktoré sa musia udržiavať v zdravom stave vďaka gymnastike a cvičeniam.

Ak boli cviky pre oči vybrané správne, po určitom čase prinesú hmatateľné výhody. Vďaka uvoľneniu očných svalov sa dosahujú nasledujúce účinky:

 • metabolické prebudenie a stagnujúce procesy v oku sú eliminované, čo môže viesť k rôznym chorobám;
 • kŕč ubytovania sa odstráni;
 • rozvoj zastavenia syndrómu suchého oka;
 • oči odpočívajú po tvrdej práci uprostred alebo na konci dňa;
 • svaly sú v dobrom stave a zvyšuje sa ostrosť zraku;
 • regresívne procesy s rôznymi očnými chorobami sú znížené;
 • je možné korigovať videnie u adolescentov a spomaliť procesy degradácie súvisiace s vekom;
 • obnovuje sa zraková ostrosť;
 • je možné zastaviť rozvoj krátkozrakosti.

kontraindikácie

Napriek tomu, že cviky a cviky môžu byť vykonávané bez dozoru lekára a je to jeden z dostupných a bezpečných spôsobov relaxácie očných svalov, nie je vhodný pre každého..

Existuje niekoľko kontraindikácií:

 • čiastočné odpojenie sietnice (môže dôjsť k úplnému oddeleniu);
 • očné choroby spôsobené infekciami;
 • pooperačné obdobie (iba po konzultácii s oftalmológom).

Súbor cvičení pre oči

Relaxácia očí

Na každodenné opakovanie sa odporúča sada relaxačných cvičení. Je to užitočné pre všetkých, pretože Pomáha znižovať únavu a odstraňuje syndróm suchého oka.

Súčasťou komplexu je masáž:

 • zatvorte viečka;
 • masírujte očné gule cez zatvorené viečko na dve až tri minúty.

Po masáži sa uskutoční palma (najlepšie v zatemnenom priestore):

 • zakryte si oči dlaňou, ale netlačte tak, aby vám svetlo neprešlo svetlo;
 • sklopte žiakov a sadnite si pár minút, kým sa očné svaly uvoľnia.

POZOR. Pri silnej únave alebo suchých očiach je možné tieto cvičenia vykonávať niekoľkokrát denne..

S krátkozrakosťou

S cieľom uvoľniť svaly oka s krátkozrakosťou boli vyvinuté početné cvičenia.

Nabíjanie na zvýšenie krvného obehu v očiach vedie k zvýšeniu množstva kyslíka v tkanivách:

 • pohyb viečka striedavo doľava a doprava v tej istej línii viackrát;
 • pohyb očných buliev striedavo zhora nadol;
 • kruhové pohyby v smere hodinových ručičiek a proti nemu;
 • zavrite oči na niekoľko sekúnd a potom ich čo najširšie otvorte;
 • redukujte žiakov do nosa;
 • blikať veľmi rýchlo na niekoľko sekúnd;
 • nakreslite na okennú tabuľu malú bodku so značkou a zo vzdialenosti metra a pol sa na ňu pozerajte striedavo, potom na akýkoľvek objekt za ňou, ktorý je v diaľke.

Gymnastika na zníženie únavy očí a posilnenie očných svalov:

Tieto cvičenia posilňujú svaly a robia ich robustnejšími pri pravidelnom cvičení..

 • pri otvorenom vzhľade pomaly a hladko nakreslíme číslo ôsmich, hlava zostáva na svojom mieste bez pohybu (opakuje sa 5-7 krát);
 • v úrovni očí natiahnite pravú ruku pred vami a pozerajte sa na palec po dobu 5-7 sekúnd, potom pomaly otočte ruku doprava, pohľad sa posúva za prstom, hlava je v rovnakej polohe (opakujte každú ruku 5-7 krát);
 • vyberte akýkoľvek predmet v úrovni očí 30 cm a pozerajte sa naň striedavo na niekoľko sekúnd, potom hľadajte ďalej (opakujte 10-15 krát);
 • vyberte akýkoľvek objekt v úrovni očí 30 cm, hľadajte 5 sekúnd oboma očami, potom striedavo zatvorte jedno oko, otvorené, pokračujte v pozeraní na objekt (opakujte 10-12 krát v každom oku);
 • vložte predmet do natiahnutej ruky, pomaly pohybujte rukou doľava alebo doprava, sledujte objekt očami, bez toho aby ste otočili hlavu;
 • v stojacej polohe, nohy mierne od seba, ruky v páse, jemne otočte hlavu z jednej strany na druhú s výhľadom zozadu (opakujte 20-krát);
 • rozšírte si oči, okamžite zaskrutkujte oči a potom zakryte viečka (opakujte 20-krát).

Krátkozrakosť je dôvodom, prečo začať cvičiť každý deň. Len tak sa objaví výsledok.

S ďalekozrakosťou

Gymnastika na začiatku ďalekozrakosti pomáha zabrániť jej ďalšiemu progresu.

Čím vyšší je stupeň ochorenia u ľudí, tým menej sú prijaté opatrenia. V počiatočných fázach cvičenia pomáhajú:

 • spomaliť progresiu patológie;
 • zlepšiť prietok krvi krčka maternice;
 • vyrovnávať prísun krvi do očných svalov;
 • zlepšujú stav a fungovanie očných svalov;
 • udržujte normálnu funkciu objektívu.

Na účely prevencie je táto postupnosť cvičení vhodná:

 • zakryte viečka uvoľnene a zakryte ich dlaňou zhora, čím vytvoríte tmu, aby zostali v tomto stave niekoľko minút;
 • bez toho, aby ste zmenili polohu rúk a očných viečok, posúvajte očnice a držte ich na rôznych miestach na každej strane na niekoľko sekúnd (až 10 takýchto opakovaní);
 • ďalej - zameranie otvoreného pohľadu na špičku nosa a bez toho, aby sa mu z očí dali oči, pokúste sa napísať akékoľvek slovo do vzduchu (opakujte trikrát);
 • položte uvoľnenú ruku pred seba dlaňou na tvár, pozerajte sa cez medzery medzi prstami bez zamerania vašich očí na samotné prsty - viditeľný za prstami bude jasný a obraz samotných prstov sa zdvojnásobí a po 30 sekundách sa zaostrenie naopak na prsty (opakujte viac ako 5) time).

Pravidelnosť tohto komplexu môže dosiahnuť 1 čas za hodinu.

DÔLEŽITÉ. Akýkoľvek súbor cvičení (najmä ak existuje predpoklad na prezieravosť), je najlepšie zvoliť si oftalmológa..

Nevedecké metódy na obnovenie zraku

Metóda Norbekov

Táto technika je zameraná na zvýšenie prietoku krvi v očných guľkách..

 • musíte predstaviť svoj pohľad cez obočie až po strop;
 • pozerať sa dolu, akoby cez líce;
 • pozri sa doľava, potom - doprava;
 • mentálne nakreslite pred sebou pár riadkov zľava zľava doprava a potom ich vymažte v opačnom poradí;
 • s nepohyblivou hlavou posúvajte oči, nakreslite číslicu osem, najprv v jednom a potom v opačnom smere;
 • umiestnite ukazovák pred oči a pomaly ho posúvajte z nosa a späť;
 • mentálne si predstavte kruh pred očami, zafixujte pohľad v ktorejkoľvek jeho časti a začnite s ním pohybovať v smere hodinových ručičiek, postupne zvyšujte priemer, potom vráťte pohľad do pôvodného bodu a otočte jeho oči opačným smerom.

Zhdanovova technika

Profesor Zhdanov, ktorý rozvíjal svoju metodológiu, bol presvedčený, že nosenie okuliarov je škodlivé. A videnie sa dá obnoviť bez použitia liekov.

Okrem použitia samotnej techniky profesor odporučil venovať pozornosť ďalším kľúčovým bodom, ktoré ovplyvňujú stav vizuálneho orgánu:

 • odmietnutie zlých návykov;
 • dodržiavanie zásady samostatnej výživy s obmedzením množstva konzumovaného tuku;
 • pokojný stav psychiky, oplotenie sa pred negatívnymi emóciami;
 • Doprajte svojim očiam maximálnu relaxáciu - často kráčajte na čerstvom vzduchu, pozrite sa do diaľky.

Zhdanovova technika funguje nielen pri problémoch so zrakom, ale aj ako preventívne opatrenie.

REFERENCE. Hlavná vec v tejto technike je správnosť cvičení a ich pravidelnosť..

Kľúčové body, ktorým treba venovať pozornosť:

 • obmedzujúce namáhanie očí;
 • cviky sa vykonávajú jemným spôsobom, pomaly a plynulo, bez náhlych pohybov;
 • ak existujú šošovky a okuliare, musia sa odstrániť.

Jedným z populárnych prvkov systému Ždanov je zbalenie. Cieľom tohto cvičenia je uvoľniť svaly očí..

 • trieť si ruky, až kým sa v nich necítia teplo;
 • dajte prsty pevne na každú ruku do šálky;
 • dajte šálku jednej dlane na šálku druhej v pravom uhle;
 • priviesť skrížené prsty k tvári tak, aby bol nos medzi malými prstami a prekríženými vlasmi v strede čela; stlačiť všetko pevne, aby sa dosiahol efekt tmy;
 • zavri oči, vyrovnaj svoje dýchanie - malo by byť pokojné, posielať svoje myšlienky uvoľneným smerom, pamätať na niečo príjemné;
 • telo je rovné, hlava je v rovnomernej polohe, lakte si položte - položte na stôl alebo pritlačte na telo;

DÔLEŽITÉ. Počas cvičení, na zlepšenie videnia, je potrebné mentálne utiecť, aby sa videnie po gymnastike zlepšilo a ostalo. Vizualizujte výsledok - súčasná vízia je úplne obnovená.

 • cvičenie si vyžaduje odstránenie všetkých zvyškových vizuálnych obrazov - predstavte si, že svetlo okolo postupne mizne a zapadá úplná tma, predstavte si to.

Toto cvičenie je potrebné opustiť podľa špecifického algoritmu:

 • pri zachovaní rovnomernej polohy v sede je potrebné niekoľkokrát stlačiť a uvoľniť oči, dlane stále zatvoria oči;
 • pomaly otáčajte hlavou rôznymi smermi, oči sú zatvorené (obnovuje sa prietok krvi mozgom);
 • zľahka si pošúchajte päsťami, vydýchnite a otvorte ich a potom niekoľkokrát zablikajte.

REFERENCE. Palming dokonale odstraňuje známky únavy očí a pomáha znižovať záťaž na ne. Pri práci na počítači je dobré..

Technika Avetisova

E. S. Avetisov vyvinul autorskú gymnastiku pre oči. Je to kombinácia špeciálnych pohybov očnej gule, ktorej účelom je študovať funkciu ubytovania. Zmierňuje únavu a svalové napätie oka a slúži ako vynikajúce opatrenie pri prevencii krátkozrakosti, čo je obzvlášť dôležité pre tých ľudí, ktorých práca súvisí s mnohými hodinami pri počítači, knihou.

Odporúčania pre implementáciu:

 • snažte sa dosiahnuť maximálny možný rozsah pohybu očnej gule;
 • pozorujte pomalé tempo;
 • trochu nahromadiť zaťaženie, začať so 4 opakovaniami pre každé cvičenie a priviesť k 12.

Autorský komplex Avetisova je rozdelený do niekoľkých skupín cvičení, z ktorých každé je zamerané na vypracovanie rôznych funkcií.

Prvý komplex sa vykonáva zo sedu a rieši problém zvýšeného prietoku krvi okolo očnej gule a urýchlenia pohybu tekutiny vo vnútri oka..

ovládanie 1. Zatvorte oči veľmi pevne po dobu 4-5 sekúnd, otvorené pre rovnaké množstvo. Beží niekoľkokrát.

ovládanie 2. Štvrť minúty, aby ste rýchlo zablikali. Odpočinok po dobu 8-10 sekúnd. Spustiť trikrát.

ovládanie 3. Zatvorte viečko, masírujte v kruhu jednu minútu bez silného tlaku ukazovákom pravej ruky.

ovládanie 4. Zatvorte viečko a tromi prstami zatlačte na očnú guľu na pár sekúnd. Beh trikrát.

ovládanie 5. Pokúste sa zatvoriť oko a pritom držať pokožku prstom v oblasti nadočného oblúka. Beh 7-8 krát.

Ďalší komplex sa vykonáva zo sedu, hlava zostáva nehybná. Zameriava sa na posilnenie svalov oka.

ovládanie 1. Jemne nadvihnite a spustite pohľad na strop, potom na 8 až 12-krát.

ovládanie 2. Pomaly pozerajte v horizontálnej rovine zľava doprava a naopak, 8-10 krát.

ovládanie 3. Jemne pozerajte diagonálne (zľava, sprava dole a naopak). Vykonajte 8-10 krát.

ovládanie 4. Otočte oči do kruhu proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek. Vykonajte cvičenie 4-6 krát.

Tretí komplex je vyrobený zo stojacej polohy. Jeho cieľom je zameranie a výcvik ubytovania.

ovládanie 1. Pozerajte sa pred seba, na pár sekúnd zafixujte svoj pohľad a preneste ho na prst ruky, ktorý sa nachádza priamo pred nosom, vo vzdialenosti nie viac ako 30 centimetrov od tváre. Po 3-5 sekundách sa musíte znova pozrieť. Vykonajte 10-12 krát.

ovládanie 2. Ruka je pred vami natiahnutá v úrovni tváre, zameranie pohľadu na jeden z prstov nie je dlhšie ako 5 sekúnd. Ďalším krokom je ohýbanie paží, pričom sa zameriava na prst. Zastavte proces ohýbania v bode, v ktorom sa začína mu zdvojovať oči. Opakujte 6-8 krát.

ovládanie 3. Ruka je natiahnutá v prednej časti na úrovni tváre, zamerajte sa na prst po dobu 3-5 sekúnd. Zakryte jedno oko voľnou rukou a posuňte prst do inej vzdialenosti od tváre. Zaostrujte až na 5 sekúnd. Opakujte s druhým okom. Na obidve oči to urobte 6-8 krát.

ovládanie 4. „Označte na skle.“ Urobí sa to pomocou okuliarov alebo šošoviek, ak sú. Na okne urobte farebnú značku nie viac ako 5 mm. Pozrite sa na vzdialený objekt, ktorý je pri tejto značke umiestnený na rovnakej úrovni na pár sekúnd, a potom na pár sekúnd posuňte svoje oči k značke. Vykonajte 5-7 minút. Urobte striedavo na pravé a ľavé oko a oboje naraz.

REFERENCE. Avetisovova metóda pomáha predchádzať vzniku kŕčov ubytovania a preťaženia očí.

Tibetská metodika

Techniky tibetských mníchov sú založené na prebudení prírodných síl, ktoré sú v tele spiace. Jej rezerva je nevyčerpateľná. Každý deň cvičia jednoduché cvičenia.

Cvičte „Kroky“. 1 krok so zatvorenými očami, 2 kroky so zatvorenými očami. Neexistujú žiadne obmedzenia výkonu. Zlepšenie vizuálneho vnímania nastane v priebehu niekoľkých dní. Čím vyššia je intenzita cvičenia, tým rýchlejší je hmatateľný výsledok. Dôvodom je skutočnosť, že mozog je nútený spracovať informácie v nových podmienkach - slepá chôdza, aktivuje nové príležitosti a zaostruje zrak. Je lepšie začať trénovať počas každodenných vychádzok so sprievodom a po prispôsobení môžete pokračovať sám.

Cvičenie „Spievajúci zvon“. Uskutočňuje sa v miestnosti s tibetským spevom, ktorý zodpovedá veľkosti hlavy.

Zvonok je nasadený na hlavu lekára hore nohami a pomaly sa poklepáva špeciálnou drevenou tyčinkou. Nárazy sú beztiažové, takže vibrácie kovu nespôsobujú osobe nepríjemné pocity a nevystavujú ho omračovaniu. V čase mozgovej príhody človek pomaly otáča očami do strán a súčasne skúma predmety a veci okolo seba.

Počas cvičenia sú oči striedavo otvorené alebo zatvorené. Pri otvorených očiach je potrebné opraviť umiestnenie všetkých stálych vecí a keď sú oči zatvorené, je potrebné v pamäti reprodukovať vizuálne obrázky a miesto toho, čo videl (pozri vnútorným okom)..

DÔLEŽITÉ. Cvičenie „Singing Bell“ je kontraindikované pre tých, ktorí trpia chorobami zrakových orgánov - odlúčenie sietnice, poruchy zrakového nervu a poškodenie zrakových centier mozgu..

Cvičenie „Periférna vízia“. Musíte sa pozrieť na objekt umiestnený pred vami a všimnúť si, čo je po stranách. Takto sa trénuje panoramatické videnie a schopnosť opraviť objekty laterálneho videnia..

Natiahnuté ruky drží palice. Pozerajú sa do diaľky cez ne a všimnú si farbu a tvar. Ďalej roztiahli ruky po bokoch, naďalej sa pozerali do diaľky a pozorovali palice. Znovu dávajú ruky k sebe a pokračujú v pozorovaní. Opakujte cvičenie 10 krát.

Ďalej je jedna dlaň spustená dolu a druhá je zdvihnutá nahor a naďalej sleduje palice. Prinášajú a pokrčia si ruky bez toho, aby prestali pozorovať. Opakujte cvičenie 10 krát.

Potom vráťte ruky do pôvodnej polohy a očami opíšte kruhy pred tyčkami, 10-krát v rôznych smeroch.

Gymnastika pre oči nie je radikálnym prostriedkom liečby chorôb a nemôže človeka zachrániť pred potrebnou korekciou zraku. Avšak jeho pravidelné používanie a viera v správnosť jeho činnosti môžu zvýšiť rýchlosť uzdravenia, zastaviť, začať postupovať, oftalmické ochorenie a stať sa preventívnym opatrením pri vývoji mnohých ďalších chorôb. Dokazuje to prax mnohých pacientov..