In Optics

Pridať k záložkám Odstrániť zo záložiek

podstatné meno

 1. optika

Množia. číslo: optika.

prídavné meno

 1. vizuálne (očné, optické, optické)

frázy

optický nerv
optický nerv

optický pohár
očné sklo

optické vlákno
optické vlákno

optický kábel
optický kábel

optických vlákien
vláknová optika

Pridať komentár

Komentáre k slovu optic by mali zostať na tejto stránke. Text komentára môže byť iba v ruštine alebo angličtine.

Všeobecné komentáre k tomuto webu nájdete v časti Spätná väzba a návrhy..

Preklad optiky

Ostatné preklady slov

8 opt. _a. vizuálne, optické; - optický klam - optický disk -> Všeobecné

7 optik.--> Komplexný anglicko-ruský slovník -> opticianOPTICIAN "OPTIC" -> Mueller anglicko-ruský slovník (24. vydanie) -> optik [ɔpˈtɪʃən] _n. optik -> Všeobecný anglicko-ruský slovník Sinyagin -> opticianoptician optician -> anglicko-ruský úplný slovník -> optician [ɔpˈtɪʃən] podstatné meno.

9 optika.--> Veľký anglicko-ruský vysvetľujúci slovník -> optikaOPTICS "OPTICS" -> Construction Dictionary (En-Ru) -> optics optics; optické prístroje; optický systém - optická vlákna - röntgenová optika -> Mueller anglicko-ruský slovník (24. vydanie) -> optika [ˈɔptɪks] _n. optika -> Všeobecné

8 optimálny.--> Veľký anglicko-ruský vysvetľujúci slovník -> optimálnyOPTIMÁLNY „OPTIMÁLNY“ -> obchodný slovník Sinyagin -> optimaloptimálny optimálny extrémny najlepší * optimálny model * optimálne vzory * optimálny prídel zdrojov * optimálny

8 optimism.--> Sinyagin's Dictionary, Mavrina -> optimismoptimism optimism -> The Great English-Russian Dictionary -> optimismOPTIMISM "OPTIMISM" -> Mueller English-Russian Dictionary (24. vydanie) -> optimism [ˈɔptɪmɪzm] _n. optimizmus -> Sociológia (En-Ru) -> podstatné meno optimizmu. optimizmus; štýl

optika

optika

optika

optika

optika

Ako poďakovať TFD za čo to je? Odporúčajte to svojim priateľom alebo navštívte stránku správcov webu.

Odkaz na túto stránku:

 • poriadok
 • poriadok
 • úhľadný
 • uprataný
 • úhľadný
 • úhľadný
 • úhľadný
 • úhľadný
 • úhľadný
 • úhľadný
 • optative
 • optative
 • optative
 • viac efektívny
 • viac efektívny
 • opticky
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optative
 • optik
 • optika
 • optici
 • optici
 • optici
 • optika
 • optici
 • optici
 • optika
 • optik
 • optika
 • optika
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálnejšie
 • optimálnejšie
 • optimálne
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimálna
 • optimalizácia
 • optimalizácia
 • Podmienky používania
 • diskrétnosť
 • spätná väzba
 • Inzerujte s nami
Copyright © 2003-2020 Farlex, Inc

Všetok obsah tejto stránky vrátane slovníka, tezauru, literárnych, geografických a iných referenčných údajov je určený iba na informačné účely. Tieto informácie by sa nemali považovať za úplné alebo najnovšie a nemali by sa vykladať ako náhrada za návštevu, konzultáciu alebo radu profesionálneho právnika, lekára alebo iného špecialistu..

optika

- prekladá ako optika;

Slová v optike

optika
Slová vo vnútri

Podobnosť prvých 2 písmen optiky: op

optika
podobnosť v prvých 2 písmenách op

Podobnosť prvých 3 písmen optiky: veľkoobchod

optika
podobnosť v prvých 3 písmenách veľkoobchodného predaja

Podobnosť prvých 4 písmen optiky: opti

optika
podobnosť v prvých 4 písm

Pôvod slova optik

optika
Latinské slovo optionem -.

Veľkoobchod s morfémami typu Root.

príklady slov s veľkoobchodom

Príklady optiky

Príklady optiky --.

Pridruženia „optiky“ podľa metriky o.6.3.3.a

Podľa metriky nájdené:

Metrické združenia

Normalizované zloženie písmen slova „optics“

normalizované zloženie písmen slova optika: hiccop

Podobnosť (asociácie):

Pokúste sa nájsť asociácie na stránkach tretích strán.

Združenia samohlások so slovom „optika“

Združenia optických samohlások: oia6

Podobnosť (asociácie):

Združenia samohlások

Združenia objednaných samohlások slova "optics"

Združenia objednaných samohlások slova optik: aio6

Podobnosť (asociácie):

Objednané združenia samohlások

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

Súbežné spojenia slova „optika“

Združenia optických spoluhlásk: ptk6

Podobnosť (asociácie):

Súbežné združenia

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

Združenia usporiadaných spoluhláskov slova „optika“

Združenia usporiadaných spoluhláskov slova optika: cpt6

Podobnosť (asociácie):

Súbežné združenia

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

pridaním koncovky -y / a vytvorí množné meno v ruštine

Značky (značky) INSTAGRAM pre (pre) „optiku“

Video s pojmom optika

optika v internetových obchodoch

Hľadať "optics"

Podrobná analýza „optiky“

Slovo „optika“,
dĺžka - 6 (šesť) písmen,
prvé písmeno optiky je asi,
druhé písmeno je optika - s,
optika tretieho písmena - t,
štvrté písmeno je optika - a,
optika piateho písmena - to,
posledné písmeno optiky je.

Veríme, že ste na našej stránke našli niečo užitočné! Poďte k nám znova!

OPTICS

Preklad OPTICS z angličtiny do ruštiny

Anglicko-ruský slovník. Anglicko-ruský slovník. 2012

Viac významov slova a prekladu OPTICS z angličtiny do ruštiny v anglicko-ruských slovníkoch a z ruštiny do angličtiny v rusko-anglických slovníkoch.

Viac významov tohto slova a anglicko-ruských, rusko-anglických prekladov pre slovo "OPTICS" v slovníkoch.

 • OPTICS - podstatné meno v množnom čísle, ale v jednotnom čísle Dátum: 1579 veda, ktorá sa zaoberá genézou a šírením svetla,...
  Vysvetľujúci anglický slovník - Merriam Webster
 • OPTICS - veda zaoberajúca sa výrobou a šírením svetla, zmenami, ktoré prechádza a vytvára, a úzko súvisiacimi javmi. Fyzické...
  Anglický slovník britčina
 • OPTICS - I. ˈäptiks, -tēks podstatné meno v množnom čísle, ale zvyčajne v stavebníctve jedinečné: Etymológia: stredoveká latinská optika, z gréckej optiky, z kastrovaného množného čísla...
  Nový medzinárodný anglický slovník spoločnosti Webster
 • OPTICS - (n.) Toto odvetvie fyziky, ktoré sa zaoberá povahou a vlastnosťami svetla, zákonmi jeho úpravy...
  Webster anglický slovník
 • OPTICS - (n.) Odvetvie fyziky, ktoré sa venuje povahe a vlastnostiam svetla, zákony...
  Revidovaný netradičný anglický slovník spoločnosti Webster
 • OPTICS - / op "tiks /, n. (Používa sa so spevom. V.) Odvetvie fyziky, ktoré sa zaoberá vlastnosťami...
  Random House Webster's Unabridged English Dictionary
 • OPTICS - n. veda o svetle a videní
  Vysvetľujúci anglický slovník - vydanie postele
 • OPTICS - podstatné meno v množnom čísle, ale jedinečné: Dátum: 1579: veda, ktorá sa zaoberá genézou a šírením svetla,...
  Merriam-Webster's Collegiate anglický slovník
 • OPTICS - podstatné meno v tomto odbore fyziky, ktorý sa zaoberá povahou a vlastnosťami svetla, zákonmi jeho úpravy...
  Webster anglický slovník
 • OPTICS - ■ množné meno [usu. považované za spev. ] vedecký odbor zaoberajúci sa videním a správaním svetla.
  Stručný Oxfordský anglický slovník
 • OPTICS - [op.tics] n pl, ale spievaj v constr (1579): veda, ktorá sa zaoberá genézou a šírením svetla,...
  Merriam-Webster anglický slovník
 • OPTICS - veda zaoberajúca sa genézou a šírením svetla, zmenami, ktoré prechádza a vytvára, a inými javmi úzko...
  Britannica anglický slovník
 • OPTICS - / ˈɒptɪks; NAmE ˈɑːp- / podstatné meno [U] vedecká štúdia zraku a svetla - pozri tiež optickú vlákna
  Oxford Advanced Learner's English Dictionary
 • OPTICS - n.pl. (spracované ako spievať) vedecká štúdia zraku a správania sa svetla alebo iného žiarenia alebo častíc...
  Anglický základný hovorený slovník
 • OPTICS - n.pl. (spracované ako spievať) vedecká štúdia zraku a správania sa svetla alebo iného žiarenia alebo častíc...
  Stručný Oxfordský anglický slovník
 • OPTICS - n.pl. (spracované ako spievať) vedecká štúdia zraku a správania sa svetla alebo iného žiarenia alebo častíc...
  Oxford anglický slovník
 • OPTICS - Optics je odvetvie vedy zaoberajúce sa videním, zrakom a svetlom. N-NEÚČET pozri aj optická vlákna
  Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary
 • OPTICS - Optics je odvetvie vedy zaoberajúce sa videním, zrakom a svetlom. N-NEÚČET pozri tiež vlákno

Collins COBUILD - vysvetľujúci anglický slovník pre študentov jazykov

 • OPTICS - podstatné meno KOLEKCIE Z OSTATNÝCH VSTUPOV vláknovej optiky ▪ káble z optických vlákien KOLEKCIE Z CORPUS ■ vlákno NOUN ▪ Do hlavy...
  Longman DOCE5 Extras anglický slovník
 • OPTICS - [podstatné meno] [U] Optika je štúdium svetla.
  Cambridge anglický slovník
 • OPTICS - n. Veda sa zaoberá výrobou a šírením svetla, zmenami, ktoré prechádza a vytvára, a úzko súvisiacimi javmi....
  Britannica Concise Encyclopedia
 • OPTICS - Synonymá a súvisiace slová: Newtonovská fyzika, akustika, aktinológia, aktinometria, aerofyzika, aplikovaná fyzika, astrofyzika, základná dirigentská fyzika, biofyzika, kinetika, chemická...
  Moby Thesaurus anglický slovník
 • OPTICS - podstatné meno Optika sa používa za týmito podstatnými menami: ↑ vlákno
  Oxford Collocations anglický slovník
 • OPTICS - podstatné meno optika optics optics pl (použitie ako sing) optika
  Veľký anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - 1) optika (1. veda 2. optické prístroje) 2) optický systém • - achromatická optika - adaptívna optika -...
  Veľký anglicko-ruský polytechnický slovník
 • OPTICS - 1) optika (1. veda 2. optické prístroje) 2) optický systém • - achromatická optika - adaptívna optika - anamorfotická optika - asférická optika - optika fotoaparátu - kine...
  Veľký anglicko-ruský polytechnický slovník - RUSSO
 • OPTICS - optika - optická vlákna - optická vlákna - geometrická optika - integrovaná optika - optika svetlovodu - fyzikálna optika - reflexná optika - vlnová optika
  Anglicko-ruský vedecký a technický slovník
 • OPTICS - 1) optika 2) optický systém; optický dizajn 3) optické prístroje; optické zariadenia • - optika lúčov - optika určovania polohy lúčov...
  Anglicko-ruský slovník strojárstva a priemyselnej automatizácie 2
 • OPTICS - 1) optika 2) optický systém; optický dizajn 3) optické prístroje; optické zariadenia • - optika lúča - optika určovania polohy lúča - optika delenia lúča - vlastný laser...
  Anglicko-ruský slovník strojárstva a priemyselnej automatizácie
 • OPTICS - optika; optické prístroje; optický systém - optická vlákna - röntgenová optika
  Anglicko-ruský stavebný slovník
 • OPTICS - optika - optická vlákna - Gaussova optika - infračervená optika - mikrovlnná optika - nelineárna optika - skenovacia optika
  Anglicko-ruský slovník telekomunikácií
 • OPTICS - podstatné meno optika optics optics pl (použitie ako sing) optika
  Nový veľký anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - n. adaptívna optika elektrónová optika optická optika optická optika
  Merriam Webster Collegiate English Dictionary
 • OPTICS - n. Výslovnosť: 'äp-tiks Funkcia: podstatné meno v množnom čísle, ale jedinečné: Dátum: 1579: veda, ktorá sa zaoberá...
  Merriam Webster Collegiate English Dictionary
 • OPTICS - op ‧ tics / ˈɒptɪks $ ˈɑːp- / BrE AmE podstatné meno [nespočetné] vedecké štúdium svetla a spôsob, akým vidíme
  Longman Slovník súčasnej angličtiny
 • OPTICS - podstatné meno
  Oxford Collocations Dictionary Second Edition
 • OPTICS - témy
  Analógové anglické slovníky
 • OPTICS - Optics
  Americký anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - n optics
  Anglicko-rusko-anglický slovník všeobecného slovníka - zbierka najlepších slovníkov
 • OPTICS - optika
  Anglicko-ruský slovník tigrov
 • OPTICS - (n) Optika
  Anglicko-ruský slovník lingvistica'98
 • OPTICS - n optics
  Nový veľký anglicko-ruský slovník - Apresyan, Mednikova
 • OPTICS - n optics
  Veľký nový anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - n. optika
  Angličtina-ruština-slovník - vydanie postele
 • OPTICS - n. optika
  Angličtina-ruština-slovník - vydanie postele
 • OPTICS - podstatné meno optika
  Anglicko-ruský slovník všeobecného slovníka
 • OPTICS - podstatné meno optika
  Anglicko-ruský slovník všeobecného slovníka
 • OPTICS - optika
  Anglicko-ruský fyzický slovník
 • OPTICS - _n. optika
  Mueller anglicko-ruský slovník - 24. vydanie
 • OPTICS - n. optika
  Mueller anglicko-ruský slovník - vydanie postele
 • OPTICS - optika
  Nový anglicko-ruský lekársky slovník
 • OPTICS - _n. _pl. (_používajte ako spev) optika
  Müllerov anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - Optics
  Britský anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - [n.] Optics
  Morteza anglicko-ruský slovník
 • OPTICS - n optics
  Angličtina-Slovenčina Slovník - Korolev
 • OPTICS - optika
  Anglicko-ruský online slovník
 • Preklady pre „optics“ v angličtina »ruština slovník (skok do ruština» angličtina)

  optika [ˈɒptɪks, america. ˈⱭ: p-] EXIST.

  vláknová optika + spievaj vb

  I. optika [ptpt, Amerika. ˈⱭ: p-] EXIST. phot

  II. optika [ptpt, Amerika. ˈⱭ: p-] APPL.

  optický kábel.

  Chcete preložiť vetu? Použite náš textový prekladač.

  Chceli by ste pridať slová, frázy alebo preklady?

  Pošlite nám nový článok.

  Môj učebný slovník

  Online slovník

  Nakladateľstvo

  Sledujte nás na

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

  Copyright PONS GmbH, Stuttgart, © 2001 - 2020. Autorské práva vyhradené.

  Iné zdroje

  Moje obľúbené

  Moje obľúbené

  spätná väzba

  Tu môžete nahlásiť chybu v tomto článku PONS alebo vykonať zmenu a doplnenie:

  Tréner slovnej zásoby

  Ako preložiť slovo do slovnej zásoby?

  • Zhromaždite slovník, ktorý si chcete zapamätať neskôr, priamo pri práci so slovníkom. Vybratá slovná zásoba sa nachádza pod nadpisom „Zoznam slovnej zásoby“..
  • Ak chcete pridať slovo do trénera slovnej zásoby, jednoducho kliknite na „Import“ v zozname slovnej zásoby..

  Upozorňujeme, že slovník v zozname slovníkov je k dispozícii iba v tomto prehliadači. Slovná zásoba prevedená na školiteľa slovnej zásoby sa zverejní.

  Optická terminológia


  lom - lom (svetla alebo akýchkoľvek elektromagnetických vĺn).
  odraz - odraz (svetla alebo akýchkoľvek elektromagnetických vĺn).
  uhol dopadu - uhol dopadu.
  uhol lomu - uhol lomu.
  uhol odrazu - uhol odrazu.
  optické médium - optické médium (akákoľvek látka, ktorá prenáša svetlo alebo elektromagnetické lúče jedného alebo druhého spektra).
  index lomu, index lomu - index lomu (Určuje uhol lomu a tiež ukazuje, koľkokrát je rýchlosť svetla v optickom médiu menšia ako rýchlosť svetla vo vákuu. Napríklad index lomu čistej vody je 1,33. To znamená, že svetlo vo vode pohybuje sa 1,33 krát pomalšie ako vo vákuu).
  rýchlosť svetla vo vákuu - rýchlosť svetla vo vákuu.
  rýchlosť svetla v (a) strednom - rýchlosť svetla v optickom médiu.
  frekvencia - frekvencia (elektromagnetické vlny, počet periód za sekundu).
  uhlová frekvencia - uhlová / kruhová frekvencia (v radiánoch za sekundu).
  vlnová dĺžka, vlnová dĺžka - vlnová dĺžka.
  dopadajúci lúč - dopadajúci lúč.
  lámaný lúč - lámaný lúč.
  odrazený lúč.
  kritický uhol - kritický uhol (uhol dopadu svetla nasmerovaného z hustejšieho optického média na menej hustý, pri ktorom je lom lúča taký, že lom lúča neprejde cez hranice média, ale šíri sa po povrchu hustejšieho média).

  Je to zaujímavé

 • odporúčam
 • Tweet
 • Zdieľajte to
 • Zanechať komentár

  Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť cez Vkontakte alebo Facebook.

  Optický preklad

  Nositeľom Nobelovej ceny Zhores I. Alferov je SPIE Gold M z roku 2002.

  Vlákna z fotonických kryštálov

  Vlákna z fotonických kryštálov ponúkajú mimoriadny výkon, vč.

  Balenie tovaru

  Dizajn balenia fotonických komponentov vyžaduje opatrnosť.

  Tesnenie medzery

  Spájanie tkaniva laserovým zváraním alebo spájkovaním poskytuje stro.

  Polovodičové optické zosilňovače

  SOA ponúkajú kľúčovú technológiu pre zosilnenie, prepínanie, wa.

  Napájanie jasu

  Inovatívne techniky stohovania zvyšujú výstupný výkon a.

  Inteligentná správa médií

  Systém sa nazýva „inteligentný“, ak ho užívateľ vníma.

  Automatizovaná inšpekcia

  Výrobcovia, ktorí sú závislí od automatizovaných systémov inšpekcie pre.

  Fotodiódy Pozri svetlo

  Účelom každého fotodetektora je prevádzať elektromagnet.

  Difrakčné svetlo

  Difrakčná optika môže simulovať účinky mnohých konvencií.

  Malé stroje ho robia veľkým

  Mikromechanické zariadenia sa dostávajú do optických spínačov, viacnásobných.

  Hrá to bezpečne

  Dodržiavanie noriem a používanie vhodného bezpečnostného vybavenia c.

  Vidieť svetlo

  Biopsie sa môžu stať zriedkavým vývojom snímok migrácie fotónov.

  Chladenie

  Termoelektrické chladiče ponúkajú účinnú tepelnú energiu v pevnom stave.

  Zobraziť vyhľadávač

  Pokroky v senzoroch, zobrazovacích technikách a softvérovom pohone.

  Zasiahnutie miesta

  Úspešné umiestnenie vyžaduje pochopenie geometrie.

  Integrácia do 3-D

  Techniky spájania doštičiek poskytujú vertikálne integrované optoele.

  Malý, ale mocný

  Zmenou vefkosti a hrúbky kovových nanohuniek, napr.

  High-tech vzdelávanie

  Vzdelávací program EuroLaser Academy nahrádza l.

  Cyklistické myšlienky

  Fotonické spoločnosti musia dodržiavať plán prípravy, reorg.

  Nanotechnológia prináša veľký úder

  V nano režime prevládajú materiálne vlastnosti b.

  Optickí inžinieri stavajú základy fotoniky

  Optický dizajn je viac ako len spletanie komponentov.

  Prijímanie UV výzvy

  Mnoho dôležitých komerčných aplikácií používa ultrafialové žiarenie (UV).

  Vyladenie

  Široko laditeľné telekomunikačné lasery môžu znížiť náklady na zásoby a znížiť náklady.

  Vylepšenia trhu

  Spotrebiteľské lekárske laserové aplikácie, ako napríklad kozmetické.

  Úplné ponorenie

  Streamovanie 3-D videa, zvuku a pocitu dotyku sa vzdáte.

  Fiber Lasery označujú svoje územie

  Kompaktné, efektívne a chladené vzduchom.

  Na displeji

  Mikrodisplexy založené na polovodiči s širokým pásmom medzery s nitridom III.

  Paralelná komunikácia

  Multimédiá sú pripravené na okraji veľkej revolúcie ako fi.

  Zostať pred nami

  Udržiavanie rozmanitosti v neustále sa meniacom odvetví je inteligentné.

  IR určuje účinnosť liečiv

  Keďže svetový farmaceutický trh neustále rastie, je to.

  Do tenkého vzduchu

  Testované ako riešenie prístupovej slučky, optické bezdrôtové technológie.

  Splnenie požiadaviek DWDM

  Optické spoločnosti musia reagovať na výzvu upscali.

  Jas displeja

  V roku 1987 výskumná skupina vo Eastman Kodak Research Laborat.

  Vizionárska technológia

  Rušivé technológie ako LCoS a OLED sú osadené.

  Obchodné praktiky

  Fotonika poskytuje vedcom sofistikované nástroje, ako sú.

  Pri rýchlosti svetla

  Spectra-Physics (Mountain View, CA) sa tento rok koná 40 rokov. a.

  Fotonika rýchlo vpred

  História sa opakuje a tentokrát to môžeme napraviť. N.

  Zvyšovanie rýchlosti

  Ultra rýchlostné lasery sa dostanú z laboratória do laboratória.

  Fakty o vlákne

  Optické vlákno je základom úspešnej prevádzky zariadenia wi.

  Optik prekladajúci možné slovo do angličtiny v online prekladači

  optik

  Preložiť optika do online prekladateľa

  v transliteračnej optike
  Online prekladatelia do iných jazykov:

  V ďalších slovníkoch:
  Očná optika - Efremova T.F. Nový slovník ruského jazyka
  Očná optika - vysvetľujúci slovník ruského jazyka S. Ozhegova
  Očná optika - Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu, vysvetľujúci slovník ruského jazyka
  Optik - vysvetľujúci slovník ruského jazyka. Ed. D. N. Ushakova.